فلنج استیل (6)

فلنج چدنی (1)

فلنج جوشی (5)

فلنج دنده ایی (2)

واشر و گسکت (4)

پیچ و مهره گالوانیزه (2)