اتصالات جوشی مانیسمان (9)

اتصالات جوشی درزدار (8)

اتصالات دنده ای سیاه (11)

اتصالات دنده ای گالوانیزه (11)

اتصالات فشار قوی دنده ای (13)

اتصالات فشار قوی ساکت ولد (9)