اتصالات جوشی مانیسمان (9)

اتصالات جوشی درزدار (8)

اتصالات دنده ای سیاه (11)

اتصالات دنده ای گالوانیزه (11)

اتصالات فشار قوی دنده ای (13)

اتصالات فشار قوی ساکت ولد (9)

آشنایی با اتصالات فلزی

در پروژه های ساختمانی و ساخت ساختمان و موارد مشابه، برای وصل کردن یک یا چند قطعه به یکدیگر، به یک قطعه رابطی نیاز می باشد که به وسیله آن بتوان سایر قطعات را با کمک جوش یا روزه کردن به یکدیگر متصل کرد، که در واقع به این قطعات رابط، اتصالات می گویند. اتصالات در پروژه های ساخت و ساز، قسمت های مختلف سازه شامل آهن و تیرآهن و … را به یکدیگر وصل می کند و نیروهای وارده بر ساختمان، در تمامی اتصالات تقسیم می شود. زمانی که بر تمامی قسمت های ساختمان نیرو وارد می شود، اتصالات نیز مانند سایر بخش ها دچار تغییر شکل می شوند. زمانی که سازه ای بلند با ظرفیت باربری بالا ساخته شود، چند قطعه از پیش ساخته شده برای ساختن اعضای سازه مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرند، در این صورت قطعه های مختلف به وسیله اتصالات به یکدیگر وصل می شوند تا ساختاری مقاوم و با استحکام زیاد ساخته شود. سازه هایی که دارای دهانه بلند باشند، قطعه های مختلف در طول های استاندارد تهیه می شود و به وسیله اتصالات به یکدیگر وصل می شوند، که در چنین شرایطی متصل کردن چند قطعه به یکدیگر به طراحی مناسب اتصالات نیاز دارد. برای اتصال تیرهای اصلی به تیرهای فرعی مانند ستون، کف و غیره در انتهای سازه باید از اتصالات مناسب استفاده شود.

اتصالات فلزی

انواع اتصالات فلزی

اتصالات فلزی شامل : اتصالات جوشی مانیسمان، اتصالات جوشی درز دار، اتصالات دنده ای گالوانیزه، اتصالات دنده ای سیاه، اتصالات فشار قوی دنده ای و اتصالات فشار قوی ساکت ولد می باشند. در اتصالات جوشی مانیسمان و اتصالات جوشی درز دار، قطعات مورد نظر توسط جوش به یکدیگر متصل می شوند اما اتصالات گالوانیزه و دنده ای توسط روزه به یکدیگر وصل می شوند. در اتصالات جوشی به دلیل استفاده از جوش برای اتصال قطعات، ممکن است در مقابل انبساط و انقباض دچار ترک خوردگی شوند. برای استفاده از اتصالات جوشی در انجام پروژه ها به نیروی ماهر نیاز می باشد و به طور کلی دشوار بودن تعمیر و نگهداری آن ها از معایب این نوع از اتصالات به شمار می رود. اما در اتصالات دنده ای به دلیل پیچ شدن اتصالات به یکدیگر مهارت خاصی جهت نصب آن ها نیاز نمی باشد و در پروژه هایی همچون ساخت گلخانه مورد استفاده قرار می گیرند. در اتصالات گالوانیزه به دلیل پوشش دار کردن اتصالات به وسیله فلز روی، در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت بیشتری دارند.

تولید اتصالات فلزی

روش فورجینگ یکی از رایج ترین متریال های مورد استفاده در ساخت اتصالات می باشد. فورجینگ کربن استیل، استنلس استیل، آلومینیوم و غیره در سات اتصالات مورد استفاده قرار می گیرد. اتصالات فلزی نیز ممکن است مانند لوله ها از داخل یا خارج و یا هر دو سطح به وسیله متریال های مختلف پوشش دار شوند. در ساخت اتصالات فلزی به روش فورجینگ، قطعه اولیه بین دو طرف قالب قرار گرفته و نیروی زیادی به صورت آرام و بعضا ضربه ای به آن وارد می شود. به این ترتیب قطعه داغ شده درون محیط قالب، شکل داخل قالب را به خود می گیرد و فلز باقی مانده به حفره ای وارد می شود که در نهایت توسط قطعه جدا شود و در واقع دور ریز عملیات فورجینگ محسوب می شود. عملیات فورجینگ به صورت گرم انجام می شود و هر نوع فلز میزان حرارت مشخصی برای فورج شدن نیاز دارد. قطعاتی که به روش فورجینگ تولید می شوند از دوام و مقاومت مکانیکی زیادی برخوردار می باشند.

قیمت اتصالات فلزی

اتصالات فلزی با توجه به پروسه تولید و انواع مختلفی که دارند، دارای نوسان قیمت زیادی می باشند. به عنوان مثال قیمت اتصالات رده 40 بنکن در مقایسه با اتصالات درز دار بسیار زیاد می باشد.