لوله سیاه درزدار API (3)

لوله سیاه درزدار گازی (4)

لوله گالوانیزه درزدار (3)

لوله مانیسمان (بدون درز) (3)